Инженерен екип

Имаме професионален инженерен екип, включващ 30 инженери и дизайнери, които владеят английски език.Нашият екип владее технологията от дизайна на продуктовата концепция, структурния дизайн, анализа на потока на матрицата, бързото създаване на прототипи, тестване и проверка и предоставя на клиентите цялостни решения от разработването на продукта до производството на матрици.Запознат с UG, SOLIDWORKS, Pro-E, MOLDFLOW и друг софтуер, запознат с DME, HASCO и други стандарти за матрици.